90% av alla Bitcoin är nu mineade

10-12-2021

Bitcoins historia började för nästan 13 år sedan, eftersom dess nätverk lanserades den 3 januari 2009. På den tiden bröt Satoshi Nakamoto – projektets mystiska arkitektektorer – startblocket i kedjan, känd som Genesis Block. En av de kritiska och mest värderade funktionerna i Bitcoin är dess digitala knapphet som kommer från det faktum att högst 21 miljoner bitcoins någonsin kan skapas.

Enligt data från Blockchain.com finns det 18.89 miljoner BTC redan minerade, vilket motsvarar 90% av det totala utbudet. Det finns mindre än 2 miljoner bitcoins kvar att mina efter idag. Men på grund av de regelbundna halveringshändelserna, den självjusterande svårigheten och andra förprogrammerade funktioner uppskattas det att detta kommer att ta ganska lång tid och att den 21 miljonerte BTC kommer att "skapas" i det avlägsna 2140.

Det kommer att ta nästan 120år att mina de resterande 10 procenten

Matematiskt sätt kommer hela 100% att minas i mitten av nästa århundrade som den främsta orsaken till det är Bitcoin-halveringen. Kort sagt, detta är en förprogrammerad händelse som inträffar var 210 000:e block (ungefär fyra år ännu) som halverar blockbelöningen som gruvarbetare får. Från och med nu är denna belöning 6.25 BTC, medan den 2024 kommer att minskas till 3.125. I jämförelse började det på 50 BTC per block 2009.

Kommer de nya coinsen komma ut på marknaden?

Förmodlingen inte eftersom miners behåller helst sina minade coins, istället för att sälja dem på marknaden. Nu har det blivit ett faktum att man kan ta lån på sitt Bitcoin innehav vilket gör det mindre populärt.

Detta betyder att utbudet av Bitcoin på exchanges även kommer att minska vilket vi ser hända vecka för vecka.

Försvunna bitcoins och digital knapphet

Det totala utbudet av 21 miljoner BTC förväntas brytas nästa århundrade, kan inte alla ens nå den öppna marknaden eftersom mer än 3,5 miljoner bitcoins har "förlorats" på grund av felplacering av privata nycklar eller till och med dödshändelser.Det finns flera exempel på investerare, vanligtvis tidiga användare, som hade brutit eller tagit emot betydande mängder BTC för år sedan men misslyckades med att hålla dem säkra.

En sådan person är den tyskfödde programmeraren Stefan Thomas. 2011 producerade han en utbildningsvideo som heter "Vad är Bitcoin?" för ett annat BTC-fan, som skickade honom 7 002 bitcoins i gengäld. I början ägnade Thomas inte mycket uppmärksamhet åt sitt Bitcoin innehav eftersom de hade ett litet eller inget värde på den tiden, och han förlorade de privata nycklarna till plånboken. Men coinsen är nu värda över 340 miljoner dollar, och mannen är desperat efter att ta reda på sitt lösenord.Detta visar bara vikten av att hålla din BTC säker, komma ihåg (skriva ner) de privata nycklarna och även framhäva bitcoins brist ännu mer. När allt kommer omkring har nästan 17 % av tillgångens totala utbud förmodligen förlorats oåterkalleligt, vilket gör den ännu mer knapp än den var tänkt att vara.

Relaterade artiklar:

  • Vad är Bitcoin?
  • Varför och hur kan jag köpa Bitcoin?