Användarvillkor

03-04-2024

Dessa användarvillkor gäller för Bitcoinverkets-webbplats. Genom att använda denna webbplats godkänner du dessa användningsvillkor och ansvarsfriskrivning. Bitcoinverket (https://bitcoinverket.se/) kan ändra dessa användarvillkor när som helst och de ändrade användningsvillkoren träder i kraft från det att de publiceras. Vi rekommenderar dig därför att regelbundet kontrollera användarvillkoren:

 • Förläggaren gör allt för att regelbundet uppdatera och / eller komplettera innehållet på webbsidan. Trots denna omsorg och uppmärksamhet är det möjligt att innehållet är ofullständigt och / eller felaktigt. Förläggaren tillhandahåller innehållet på Bitcoinverkets webbsida (https://bitcoinverket.se/) i det tillstånd där det faktiskt finns, utan garanti eller garanti för lämplighet, lämplighet för ett visst syfte eller på annat sätt.

  Innehållet är experimentellt och avsett för privat bruk. Förläggaren ansvarar inte för författarnas personliga åsikter. Artiklarna från författarna på denna webbplats innehåller inte investeringsråd. Informationen tillhandahålls endast i informationssyfte. Författarna är inte investeringsrådgivare och innehållet i artiklarna utgör inte investeringsrådgivning. Att handla eller investera i bitcoins och kryptor är mycket riskabelt. Du tar risker med ditt kapital. Investera bara pengar du har råd att förlora!

  Förläggaren ansvarar inte för skador som orsakas eller kan orsakas och som uppstår till följd av eller på något sätt relaterat till användningen av denna webbplats, artiklarna eller oförmågan att besöka webbsidan. Förläggaren kan ändra eller avsluta webbsidan efter eget gottfinnande och när som helst med eller utan föregående meddelande.Förläggaren ansvarar inte för konsekvenserna av förändring eller uppsägning. Med förbehåll för denna ansvarsfriskrivning är utgivaren inte ansvarig för filer från tredje part som är kända för att vara länkade till webbsidan. Länkning utgör inte en bekräftelse av dessa filer. Obehörig eller felaktig användning av webbsidan eller dess innehåll kan utgöra ett brott mot immateriella rättigheter, bestämmelser om sekretess, publicering och / eller kommunikation i ordets vidaste bemärkelse. Du ansvarar för allt du skickar från Bitcoinverkets webbplats.

  Förläggaren förbehåller sig rätten att neka dig tillstånd att använda webbsidan och / eller att använda vissa tjänster som erbjuds på webbsidan. Därefter kan utgivaren övervaka åtkomst till webbsidan. Du skyddar utgivaren, dess anställda, ombud, licenstagare, affärspartners och författare till denna ansvarsfriskrivning mot och håller oskadlig mot rättsliga och utomrättsliga åtgärder, fällande domar etc., inklusive kostnader för rättshjälp, revisorer etc., som inrättats av tredje part som ett resultat av eller relaterad till din användning av webbsidan, din överträdelse av lagar eller tredje parts rättigheter. Förläggaren följer en strikt GDPR-policy i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) för att samla in så lite personuppgifter som möjligt. Förlaget är en förespråkare för integritet på internet. För mer information: sekretesspolicy. Användingen av denna webbplats är gratis och det kostar inga prenumerationer.

  • Bitcoinverket erbjuder inte investeringsråd, men erbjuder information med eller utan en reflektion över marknadsutvecklingen, med personliga resultat från utgivaren och dess redaktion om bank, finans och ekonomi inom kryptovalutor.

   För mer frågor kontakta oss!