Bitcoin lån - BTC som säkerhet när du tar ett lån

12-01-2024

Motsvarande kreditmarknad växer nu också fram för Bitcoin. Bitcoins blir alltmer sällsynta när efterfrågan ökar. Detta skapar kreditmarknader där investerare beviljar lån där de behöver pengar eller Bitcoin.