Bitcoinvalar köper 60 tusen BTC

04-07-2021
  • Bitcoinvalar som har 100 till 10 000 BTC har samlat på sig 60 000 bitcoin mynt på en och samma dag.
  • Händelsen inträffade igår den 3 juli och sammanföll med den största bitcoin-brytnings justeringen i historien på 28%
  • Ackumuleringen kan ha berott på för att Bitcoin-nätverket kommer bli mer decentraliserat med en tvångsflykt från miners i Kina och dess territorier.
  • Bitcoin har sedan dess återvänt till $ 35 000-stödet och kan vara på väg mot att återta det 50-dagars moving average

Bitcoinvalar som har mellan 100 och 10 000 BTC ackumulerade 60 000 fler mynt igår, vilket har blivit den största dagliga ackumuleringen 2021. Händelsen som inträffade igår, 3 juni, fångades av teamet på bitcoinverket genom följande uttalanden och tillhörande diagram.

BTC so yummy today – Willy Woo

Valarnas ackumulering av 60 000 BTC fångades också av Bitcoin-analytikern/vetaran Willy Woo, som jämförde köpet av fler Bitcoins med att "äta", vilket visas i tweeten nedan.

Har du inte köpt bitcoin ännu?