Idag beslutas ifall bitcoin mining kommer förbjudas i EU

14-03-2022

Den rättsliga ställningen för Bitcoin-mining den i Europeiska Unionen beror på resultaten i dagens omröstning i Europaparlamentets utskott för marknader för kryptotillgångar (MiCA).

Detta är en viktig fråga som kommer påverka EUs forma EUs utveckling i framtiden.

Även om det inte anges specifikt, skulle lagförslaget direkt påverka proof-of-work (PoW)-kedjor. PoW är konsensusalgoritmen som används av Bitcoin-nätverket, Ethereum och flera andra kryptotillgångar.

Eftersom Bitcoin (BTC) är decentraliserat kan dock ingen utbyggnadsplan utfärdas för dess räkning. Frånvaron av en sådan plan kan hota existensen av Bitcoin-gruvdrift i hela EU.

EU står för cirka 12-14 % av den globala hashkraften på Bitcoin-nätverket, där Tyskland och Irland bidrar med majoriteten av det, enligt förra årets data från Cambridge University och Statista.

Oro över energiförbrukning och koldioxidutsläpp från Bitcoin-brytning står nu i främsta rummet i debatten om hur EU ska reglera det. Men dessa farhågor börjar se malplacerade ut när de står inför rådata.

Ifall förslaget går igenom kan den få oanade konsekvenser för EU

Många företag och organisationer motsätter sig förslaget och menar att det kommer vara skadligt för EU:s tillväxt och innovationskraft.Bitcoinnätverket ger människor ekonomisk frihet och självständighet. Energikonsumtionen för att säkra hela Bitcoins nätverk och allt värde där är endast 0.2% av all energi som förbrukas inom EU-medlemsländerna.

Pierre PERSON ger också en bra synvinkel på detta: