Silvergate upphör med sin verksamhet och likvideras efter att marknaden kollapsar

09-03-2023

Uppdatering 2023-03-09. Silvergate-banken är nästa offer för FTX-fiaskot. Silvergate är en av de amerikanska bankerna som betjänar många amerikanska kryptoföretag. Genom sin betalningsplattform Silvergate Exchange Network har företaget bearbetat mer än 1miljard dollar i transaktioner för den amerikanska kryptosektorn sedan 2017. Den 8 mars 2023 meddelade denna kryptovänliga bank att den kommer att upphöra med verksamheten och påbörja en frivillig likvidation av banken.

Silvergates belåningar till FTX

Silvergate var en stor långivare till FTX:s ponziimperium och drabbades mycket hårt av kollapsen av FTX. Uppenbarligen hade Silvergate inte gjort ordentlig due diligence på FTX:s handelsmetoder. Kollapsen av FTX utlöste sedan en bankkörning på Silvergate. Banken tvingades sälja 5,2 miljarder dollar i räntebärande värdepapper som den hade på sin balansräkning med en betydande förlust för att täcka cirka 8,1 miljarder dollar i uttag av användare i panik.

Som ett resultat av detta led Silvergate en förlust på 718 miljoner dollar, vilket enligt uppgift är högre än bankens totala vinst sedan 2013. Dessutom hade Silvergate endast 3,8 miljarder dollar kvar i insättningar i slutet av 2022, jämfört med 11,9 miljarder dollar 2021. För att överleva FTX-slaget har Silvergate Bank fått minst 3,6 miljarder dollar i lån från Federal Home Loan Banks, ett system som ursprungligen utformats för att stödja bostadsfinansiering och samhällsinvesteringar.

Silvergate frågar om mer tid för att försöka lösa situationen

Den 2 mars 2023 bröt Silvergate nyheten att man inte kan lämna in sin årliga finansiella rapport till SEC i tid och utvärderar sin förmåga att fortsätta sin verksamhet. Det är troligt att Silvergate-banken är på väg mot konkurs. Bankens aktier föll med mer än 55% på torsdagen efter tillkännagivandet. Banken valde till slut ägg för sina pengar och meddelade mindre än en vecka senare att den skulle upphöra med sin verksamhet och likvidera banken.

Silvergate stoppar sina samarbeten


Kanske inte så konstigt. Viktiga utbytespartners till Silvergate hade redan förutsett stormen och hade redan meddelat att de skulle avsluta sitt samarbete och sin relation med denna bank. Dessa inkluderade Circle, Coinbase, Kraken, Paxos och Galaxy Digital. Detta tillkännagivande den 3 mars 2023 utlöste en ny våg av försäljningar på kryptomarknaderna, där Bitcoins pris snabbt sjönk med 5% i värde.

Vi kommer att fortsätta följa denna utveckling. Nyheten om likvidationen av banken har fått aktiekursen att krasha. Som bilden visar nedan var Silvergates aktiekurs uppe på 24 dollar den 23:e februari, numera är kursen nere på 3,5 dollar och kommer troligtvis fortsätta lägre ner.

undefined || ''

Relaterade artiklar: