The Great Reset: Förklaring på svenska!

14-05-2022

Denna djupgående och detaljerade artikel på svenska om 'the great reset' har varit föremål för uppdateringar sedan dess ursprungliga publiceringsdatum, den 14 Maj 2022. Artikeln dissekerar the great reset-agendan från en mångfald av vinklar och agendor och framställer den med en faktabaserad förklaring. Låt oss vara tydliga: The Great Reset är inte något att vifta bort. Vi befinner oss mitt i denna process. Agendorna och scenarierna är många, med den mest framträdande som World Economic Forums (WEF) Great Reset, styrd av Klaus Schwab. Detta är en agenda som inte bara omfamnas av globalistiska strävanden, utan även av en myriad av multinationella företag. Det är en agenda som smälter samman global korporatism och statskapitalism, centraliserad till dess kärna, som tyvärr sker på bekostnad av den enskilda medborgarens friheter och välfärd. För varje individ som håller friheten kär är det avgörande att, åtminstone till viss del, bryta sig loss från denna centralstyrda omstart genom att investera i såväl guld som bitcoin.

Innehållsförteckning

 • 1. En granskning av de skilda Great Reset-agendorna
 • 2. The Great Reset, den globala skuldsättningen och en ny kreditkris
 • 3. Klaus Schwabs teknokratiska vision för Great Reset
 • 4. En utförlig genomgång av WEF:s The Great Reset
 • 5. Grundfrågan: Vad innebär The Great Reset?
 • 6. Vad handlar The Great Reset om?
 • 7. The Great Reset Huvudkompeneter

The Great Reset - En granskning av de skilda agendorna

Kina, under ledning av president Xi, följer en annan Great Reset-agenda och tar en alternativ väg. De nationella geopolitiska intressena väger tyngre än de övergripande supranationella intressena hos supranationella institutioner, som fortfarande domineras av västvärlden. Kina samarbetar bland annat nära med Ryssland för att skapa egna supranationella samarbetsavtal där dessa länder bäst kan tjäna sina egna intressen. De viktigaste organisationerna är BRICS-alliansen, Eurasian Economic Forum, Shanghai Cooperation Organization och det övergripande Greater Eurasian Partnership. Detta fungerar som en motvikt mot den västerländska unipolära ordningen. De finansiell-ekonomiska sanktionerna som väst införde den 26 februari 2022 för att ekonomiskt straffa det ryska regimen, har initierat en multipolär Great Reset av det monetära systemet. Det markerade födelsen av en alternativ Bretton Woods III-ordning där Kina, som en viktig geopolitisk aktör, utformar riktlinjerna. Kina har också som mäklare åstadkommit ett historiskt fredsavtal mellan Saudiarabien och Iran. Alla dessa länder stöder vidare Ryssland och enligt den franska intellektuelle Emmanuel Todd har tredje världskriget redan börjat.

Brussel, Davos och globalisterna

Teknokraterna i Bryssel följer troget Great Reset-agendan från det globalistiska WEF och Davos-eliten. Detta sker på bekostnad av befolkningens välstånd och för vidare maktcentralisering. Västvärldens sanktionspolitik har dessutom orsakat en energikris som kommer att ekonomiskt jämna ut Europeiska unionen och särskilt försvaga Tyskland. Tyskland kommer att hamna i recession under 2023. Detta kommer att underlätta införandet av euroobligationer för att bland annat finansiera nya bail-outs som kommer att hålla europeiska NUTS-företag, banker och länder flytande. Befolkningen kommer vidare att social-ekonomiskt begränsas med hjälp av ett koldioxidkreditsövervakningssystem. Detta kallas My Carbon-initiativet och kommer att kopplas till ett nytt digitalt kreditsystem med en digital euro (Central Bank Digital Currency) från ECB som grund.

Lanseringen av en CBDC är planerad till oktober 2023. Den kommer att rullas ut under en kris. En möjlig digital krasch ("ett omfattande cyberangrepp") som Klaus Schwab redan har förutspått skulle vara lägligt, kanske i kombination med en ny bankkris?

Hur denna nedbrytningsprocess (initierad med lockdown-policyn) slutligen kommer att sluta är fortfarande oklart. Cui bono? Build Back Better för vem? Kommer Klaus Schwabs korporatistiska och teknokratiska Great Reset-agenda verkligen att bli verklighet inom EU: du kommer inte att äga något och vara lycklig? Eller kommer befolkningen i Europa i allt fler länder att protestera mot de skyhöga energikostnaderna, den fortsatt stigande inflationen och politikers och bankirers misskötsel?

WEF och EU-teknokraterna kan också förlora fullständig kontroll under en ny eurokris. En snabb skuldkollaps med en global kreditkris till följd av en eskalerande energikris i kombination med högre räntor är möjlig för 2024. Det kan gå snabbt; de brittiska pensionsfonderna räddades knappt den 28 september 2022. Tyskland följer samma katastrofala kurs. ECB kommer kanske inte att kunna hålla ihop den sköra EMU under 2023 med sin dolda politik för kvantitativ lättnad (skuldmonetarisering). Centralbankerna kommer att behöva trycka mycket pengar 2024 för att förhindra en implosion av det västerländska banksystemet. Det är dock oundvikligt att de flesta banker kommer att försvinna, människors tillgångar utraderas och insättningarna ersättas av ett nytt digitalt kreditsystem med Sveriges E-krona och ECB:s digitala euro.

Ryssland, Kina och BRICS

Östblocket (BRICS), under ledning av Kina och Ryssland, följer också en annan monetär kurs och arbetar med ett alternativ. Båda makterna frigör sig alltmer från dollarn och avvecklar energileveranser i sina egna valutor som de kan täcka med guld. Introduktionen av petroyuan är ett faktum, en ny syntetisk reservvaluta från BRICS är under utveckling, där guld, men också bitcoin, kommer att användas inom internationell handel. Detta för att underminera makten hos den amerikanska dollarn och för att förverkliga en multipolär världsordning. USA:s hegemoni med petrodollarn är över med introduktionen av petroyuan. Det representerar ett annat Great Reset-scenario där särskilt Kina tar det geopolitiska initiativet och de geopolitiska konsekvenserna kan bli ytterst genomgripande, där en monetär ordning baserad på råvaror kan ersätta det västerländska skuldsystemet.

The Great Reset, den globala skuldsättningen och en ny kreditkris

Den globala skuldbördan har vuxit exponentiellt och blivit ohållbar. Great Reset handlar framför allt om att bevara, återstarta eller återuppbygga en ny monetär ordning där den globala skuldproblematiken, särskilt i dollarförpliktelser, måste lösas. Skuldkvittning, skuldsanering, skuldeflation, hyperinflation? Det finns inga attraktiva scenarion. Alla vägar leder till devalvering av fiat-valutor och en global monetär kreditkris. Bitcoin och guld är två investeringar som inte innebär tredjepartsrisker. De är oöverlåtbara tillgångar. Specifikt Bitcoin (BTC) fungerar, som det idealiska betalningsmedlet för fiender, på ett ogenomträngligt P2P-nätverk som enbart bygger på ett politiskt neutralt protokoll. Bitcoin är ocensurerbart och fungerar dygnet runt som ett oberoende alternativ till SWIFT-systemet och centralbankväsendet i allmänhet. Väst kommer snart att upptäcka att de som har kontroll över fysiska och oöverlåtbara saker, såsom råvaror och energikällor, befinner sig i en bättre position än de som har kontroll över en döende monetär ordning.

Detta är viktigt att förstå när vi snart konfronteras med en ny kreditkris. En kreditkris där allt kommer att fastna och olika intressegrupper kommer att kämpa för att genomdriva sin specifika Great Reset-agenda. Geopolitiska, viktiga politiska och monetära förändringar genomförs under sådana kriser.

Kampen pågår nu och geopolitiskt sett befinner vi oss vid en kaotisk vändpunkt i vår monetära och socioekonomiska historia. Det skapar oro över hela världen. Vår individuella frihet står på spel på grund av repressiva statliga åtgärder, misskötsel och ekonomisk katastrof. CBDC:s kommer att introduceras av varje nationalstat för att behålla finansiell kontroll och undvika kaos. Great Reset handlar om din framtid, våra barns och vårt samhälles. Utsikterna är oroande dåliga och därför förtjänar detta ämne all uppmärksamhet. En strutsstrategi kommer inte att tjäna oss, det krävs mod att möta fakta och ta till oss analyser för att kunna agera på grundval av insikt och kunskap till förmån för oss själva och andra.

Återigen kommer bitcoin, som ett politiskt neutralt, decentraliserat och solidt penningssystem, att spela en viktig roll i detta spel tillsammans med guld. Great Reset handlar trots allt också om en Big Reset av det monetära eurodollarsystemet, där olika visioner och intressen är i konflikt med varandra. Förmögenhetsförstörelse genom finansiell repression är ett enormt systemproblem och det är klokt för alla att åtminstone delvis kliva ur detta system. Bitcoin erbjuder ett alternativ till en dystopisk Great Reset. Alla kan göra detta frivilligt med en smartphone. Bitcoin är offentligt tillgängligt via en bitcoin-wallet och fungerar som ett alternativt, parallellt, decentraliserat och solidt penningssystem och nätverk. Guld är det klassiska fasta pengasystemet, bitcoin är det nya digitala fasta pengasystemet för framtiden. Denna teknologi kan hjälpa varje medborgare att skydda sig själv mot de potentiellt katastrofala konsekvenserna av en oundviklig Great Reset. Vilken geopolitisk agenda kommer att segra?

Klaus Schwabs teknokratiska vision för The Great Reset

En mycket inflytelserik man med en tydlig vision är ordföranden för World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab. Han har tydligt markerat gränserna. Hans vision för Great Reset är beskriven i hans mest kända böcker: The Great Reset (2020) & The Fourth Industrial Revolution (2016). The Great Reset är ingen konspirationsteori. Det är en tydlig politisk agenda för omformningen av den globala socioekonomiska och finansiella ordningen. Genomförandet av denna agenda koordineras av NGO:er som WEF (World Economic Forum), IMF (Internationella Valutafonden) och de inblandade världsledarna, inklusive statsminister Ulf Kristersson.

The great reset svenska Dr.Klaus Schwab - Bitcoinverket

Klaus Schwab Ordförande, World Economic Forum

Det är de supranationella NGO:erna som formar en global governance-struktur för att styra politiken. Nationella och lokala regeringar tar över denna politik och genomför den utan någon demokratisk process:

Tyvärr är den svenska regeringen helt involverade i genomförandet av denna agenda. Nyligen publicerade riksdagshandlingar visar att den svenska regeringen har gjort juridiskt bindande överenskommelser med WEF och aktivt korresponderar med WEF. Denna reformagenda för Sverige och världen stöds vidare av en finansiell-ekonomisk elitklubb av de viktigaste företagsledarna som årligen möts exklusivt i det schweiziska Davos.

Denna supranationella statskapitalistiska WEF-agenda kommer att helt förändra den ekonomiska och finansiella ordningen globalt genom implementeringen av bland annat FN:s hållbara utvecklingsmål 2030. Med hjälp av en Great Narrative hoppas man vidare hitta stöd och entusiasm bland allmänheten för dessa teknokratiska planer till förmån för Big Pharma, Big Agri och Big Tech multinationella företag.

The Great Reset enligt WEF kommer också att innefatta en monetär komponent: användningen av en digital centralbanksvaluta (CBDC:s) som E-kronan, för att starta om det nuvarande bankrutta fiat-skuldsystemet. Det är i stort en kollektivistisk agenda som slutligen kastar individuell frihet, finansiell självständighet och personlig hälsa för alla medborgare överbord. Medborgarklassen kommer då att försvinna: you will own nothing and be happy.

the great reset own nothing be happy

Vi rekommenderar därför varje läsare att dela denna artikel till familj och vänner. Vår förklaring till The Great Reset på svenska har många lärorika dokumentärer, videopoddar och har lagts till från olika oberoende journalister och ekonomer. De erbjuder olika perspektiv på denna agenda och konsekvenserna av Great Reset för dig som medborgare och individ. Återigen förtjänar detta ämne all uppmärksamhet, det handlar om framtiden för vår nästa generation, kampen mellan kollektivism och individualism, centralisering vs. decentralisering. Var står du i denna kamp?

Utgångspunkten för Great Reset, pandemin, gav en unik möjlighet

De långsiktiga konsekvenserna av det globala lockdown-policyn för att bekämpa pandemin 2020-22, erbjuder en unik möjlighet för världs- och företagsledare att uppnå FN:s mål för 2030. Den kollektivistiska, teknokratiska topp-till-botten-agendan och tillvägagångssättet för att realisera dessa mål, leder enligt många analytiker till en kollektivistisk mardröm.

Detta scenario innebär framför allt ett hot mot individuell välstånd och finansiell frihet för medborgarna. De flesta jobben kommer att försvinna; människor kommer att förlora sin egendom och bli helt beroende av staten och centralbanken. Genom fortsatt införande av artificiell intelligens (AI), digitalt centralbanksvaluta, som den digitala euron, kommer finansiell och social repression att öka. Centralbanker tillsammans med regeringar kommer att kunna utöva obegränsad monetär och finanspolitik baserad på artificiell intelligens och beteendeekonomiska principer. Skillnaden mellan digital, genteknologisk och biologisk kommer även att bli allt mer suddig inom en ny transhumanistisk framtid. De nödvändiga patenten för de erforderliga teknologierna, som skyddar affärsintressen för berörda multinationella företag, har redan lämnats in. Världen kommer från ett kollektivistiskt perspektiv också att styras statskapitalistiskt av en teknokratisk oligarki som framför allt opererar via NGO:er. I följande illustration framställs detta tydligt: The Great Reset

The Great Reset NGO

Mot denna odemokratiska kollektivistiska agenda där makten allt mer centraliseras på bekostnad av den individuella medborgaren, erbjuder Bitcoin hopp. Bitcoin är en livbåt för att fly från den möjliga förverkligandet av ett kommande totalitärt neo-feodalt finansiellt övervakningssystem. Dessutom finns det bättre, mer mänskliga alternativ för att realisera en Great Reset. Detta erkänns bland annat av framstående investerare och makroanalytiker som Jeff Booth. Hans välkända bok, The Price of Tomorrow, om bland annat inflation och deflationsdebatten, är ett måste för att förstå det mentala split som systemet nu befinner sig i. En stor reform baserad på samma underliggande monetära och ekonomiska principer kommer att leda till finansiellt slaveri. Bitcoin som ett deflationärt decentraliserat monetärt system tillhandahåller de nödvändiga monetära principerna för att istället återuppbygga förmögenhet och välstånd. Detta baserat på nya kommande teknologier (fjärde industriella revolutionen) som i samklang med bitcoin faktiskt kan bidra till finansiell emancipation av mänskligheten. Detta skulle innebära en positiv bottom up great reset och inte en negativ top down great reset. Nedan kan du se Jeff Booth tala om bitcoins spelteori i sammanhanget av en great reset av ett konkursmässigt system som är dömt att brista.

Kampen har pågått ett tag. I början av 2022 blev detta tydligt i Kanada. Justin Trudeau, en lärjunge till Klaus Schwab, hade stämplat de kanadensiska lastbilschaufförerna från Freedom Convoy som statligt farliga fiender. Med hjälp av en nödlag blockerades demonstranternas och anhängarnas bankkonton. Bitcoin tjänade här som frihetspengar. För mer info: Trudeau gör en diktatur av Kanada. Med nödlagar och dekret offras individuella rättigheter, friheter begränsas och oönskade röster censureras. The Great Reset och Narrative är den farligaste utvecklingen i mänsklighetens historia sedan uppkomsten av fascism och kommunism som kollektivistiska ideologier för att inrätta världen. Visst, även i Sverige är vi redan långt på väg mot förverkligandet av en teknokratisk statskapitalistisk dystopi utan äkta frihet. Vi befinner oss i en sann fiat-matrix som med hjälp av en Great Reset kommer att rebootas med en digital metaverse:

Tips: du kan enkelt börja med bitcoin hos Bitvavo. För guld rekommenderar vi Holland Gold. Bli en del av den bottom up sound money reset. Exit Fiat, Become Your Own Bank.

Finansiell frihet med oöverlåtbart digitalt ägande är grunden för verklig autonomi och medborgerliga rättigheter. Kanada levererade beviset, eftersom fredliga demonstranter utan pardon finansiellt avaktiverades och greps som statligt farliga extremister. Läs mer här: Kanadensiska Truckers Freedom Convoy blir avvecklat.

Efter denna omfattande inledning, låt oss diskutera The Great Reset i kontexten av agenda 2030.

Grundfrågan: Vad innebär The Great Reset?

Det är särskilt World Economic Forum (WEF) under ledning av Klaus Schwab som uttryckligen satt detta ämne på sin agenda 2021. WEF skriver olika artiklar om vad den nya globala Great Reset innebär och hur den nya världsordningen kan se ut. Globala mål för hållbar utveckling för 2030 är en del av detta. Vid olika Davos-konferenser samlas världs- och företagsledare för att fördjupa och utveckla detta ämne för sina respektive länder.

The Great Reset WEF Logo

Vad innebär The Great Reset?

Enligt Klaus Schwab har ett virusutbrott (en pandemi) visat att de gamla strukturerna som den nuvarande världsekonomin fungerar på inte längre är tillräckliga för att återuppbygga en post-corona-värld. The Great Lock Down har lett till en enorm global ekonomisk recession. Sedan andra världskriget har världen inte upplevt en sådan svår kris. Därför talas det mycket om ett nytt Bretton Woods-möte och en ny överenskommelse för att reformera den ekonomiska ordningen. Den pågående pandemin var för världsledarna en unik historisk chans att initiera en Great Reset.

Det är en historisk, men en tillfällig möjlighet (window of opportunity) eftersom det (ännu) råder en global situation av massformation (Mass Formation Psychosis). Detta gör att genomgripande förändringar i samhället lätt kan accepteras och genomföras. WEF har redan 2018 utvecklat ett digitalt resepass "Known Digital Traveler Identity" (KDTI) som nu kan utökas med bland annat vaccinationsbevis (läs WEF-rapport om KDTI). Detta digitala pass (Green Pass) kan nu utan mycket motstånd bland annat i Sverige införas av regeringen. Olika agenda 2030-planer kan nu genomföras för att omforma världen. Build Back Better är en känd slogan som ofta används i detta sammanhang.

The Great Reset - Huvudkompeneter

The Great Reset enligt Klaus Schwab innefattar bland annat följande huvudkomponenter som gradvis genomförs och införs i den offentliga politiken:

 • Den första komponenten handlar om implementeringen av ett system för stakeholder capitalism. Företag ska inte bara tjäna aktieägarnas intressen, utan även alla intressenters som är involverade med företaget. Företagets mål är att skapa långsiktigt värde för alla intressenter, inte bara att maximera vinster för aktieägarna på bekostnad av andra intressenter. Neoliberalt tänkande och fri marknadsekonomi måste sättas åt sidan till förmån för en mer rättvis form av kapitalism som ger mer jämlika resultat för alla. Regeringar måste implementera denna nya form av ekonomiskt tänkande genom lagstiftning, skatteregler (ökad förmögenhetsskatt) och anpassning av handelsavtal. Regeringar måste genom lagstiftning och skattelagstiftning stimulera en kultur av företag som tar hänsyn till intressenterna för att uppnå jämlika resultat för samhället. Regeringar, myndigheter och NGO:er kommer genom dessa medel som intressenter direkt eller indirekt styra policyn och riktningen för företagens verksamhet. En Climate Change-agenda inklusive införande av utsläppsrätter, extra avgifter, skatter, carbon credits och andra incitament är viktiga verktyg för att möjliggöra stakeholder capitalism.
 • Den andra komponenten i The Great Reset handlar om att säkerställa investeringar i samhället för att uppnå gemensamma mål inom områden som jämlikhet (equality) och hållbarhet (sustainability). En global klimatkris (Climate Change) är på väg och att förverkliga en grön ekonomi (New Green Deal) är av yttersta vikt. Här kommer strävan efter jämlika resultat och bättre social sammanhållning i samhället att vara i fokus. Som tidigare nämnts kommer denna komponent att vara en avgörande faktor i införandet av ett stakeholder capitalism-system. Climate Change-agendan kommer också att spela en viktig roll för att erbjuda finansiella incitament och påverka monetär politik. ECB är till exempel en monetär institution som främjar och finansierar denna politiska agenda. FED under ledning av Jerome Powel har däremot tagit avstånd från denna politiska agenda. En centralbank ska ju vara politiskt neutral och ha en oberoende monetär politik.
 • Den tredje komponenten i The Great Reset handlar om införandet av Public-Private Partnerships. Det innebär ett nära samarbete mellan staten eller statliga institutioner och näringslivet för att genomföra WEF:s politik. Sådana samarbeten finns redan, exempelvis de som har upprättats med säkerhets- och underrättelsetjänster som aktivt arbetar på sociala medieplattformar för att censurera viss information. WEF har också många samarbeten med världens mäktigaste företag: bland annat Amazon, Alibaba, Bank of America, Black Rock, Citi Group, Chevron, Credit Suisse, Dell, Deutsche Bank, Rabobank, Goldman Sachs, Google, HP, HSBC, Huawei Technologies, Intel, IBM, JP Morgan Chase, Johnson and Johnson, KPMG, Meta, Microsoft, Mastercard, Mitsubishi, Nestle, Open Society Foundations (George Soros), The Bill & Melinda Gates Foundation PayPal, Procter & Gamble, Pfizer, PepsiCo, Qualcomm, Sequoia Capital, Siemens, Sony, The Coca-Cola Company, UPS, Unilever, Verizon, Visa och Volkswagen. För mer information: public-private partnerships.
 • Den fjärde komponenten i The Great Reset innefattar användningen av nya teknologier och ytterligare digitalisering av ekonomin för att åstadkomma en fjärde industriell revolution. Tänk på framväxten av artificiell intelligens, data-mining, cloud computing, 3D-printing, robotteknik, Internet of Things, Augmented Reality osv. Dessa teknologier kommer att bidra till en ny industriell revolution och även förverkligandet av en transhumanistisk agenda. The Great Reset enligt Klaus Schwab inkluderar bland annat en integration mellan mänsklig och datorteknologi för att skapa en ny sorts 'supermänniska', genom att till exempel implementera chip i människans hjärna med hjälp av NeuroLink-teknologin. Det är också möjligt att integrera nano-nätverk i den mänskliga kroppen genom vaccinationer. Detta handlar om att bygga Intercorporal Nano Networks och förverkliga en transhumanistisk agenda. Djurförsök på apor genomförs redan för att testa detta noggrant. Människor betraktas som programmerbara djur (hackable animals). Professor, historiker och WEF-propagandist Yuval Harari, känd för sin bok Sapiens, han berättar detta utan att rodna:

Klaus Schwab har själv också skrivit en bok om sin vision för den nya socioekonomiska omformningen av världsordningen. Boken gavs ut 2020 med titeln: COVID-19: The Great Reset. Nedan kan du se Klaus Schwab själv tala om sin bok och komponenterna i The Great Reset: