Oman satsar 1 miljard dollar på Bitcoin-mining

28-08-2023

Oman investerar i adoptionsproccesen av Bitcoin. Enligt en nylig rapport från Forbes planerar Sultantet Oman att investera 1,1 miljarder dollar i Bitcoin-mining operationer. Detta är en betydande summa med tanke på att Omans totala bruttonationalprodukt (BNP) är 88,19 miljarder dollar (2021).

Oman en rik oljestat med en stor olje och gas industri. Gas som inte exporteras till andra länder frigörs och facklas av och därmed inte används inte till andra ändamål vilket gör att en stor del energi går till spillo. Oman hittade en lösning till detta problem med hjälp av bitcoin-mining som fångar upp överskottet av gas.

Bitcoin är miljövänligt, inte tvärtom!

Detta understryker den positiva effekten av Bitcoin på miljön. Allt fler betydande aktörer inom olje- och gassektorn väljer Bitcoin-gruvdrift av denna anledning. Gas som annars skulle förbrännas på grund av otillräcklig efterfrågan eller infrastruktur kan nu direkt omvandlas till kapital.

En ytterligare fördel är att Bitcoin-mining som producerar betydligt mindre koldioxid utsläpp än att elda upp överskottet av gaserna. På så sätt bidrar Bitcoin indirekt till att minska koldioxidutsläppen i atmosfären.

Bitcoin tolkas som halal i Oman

För det första är det viktigt att nämna att enligt regeringen i Oman anser att Bitcoin överrenstämmer med islamisk lag och koranen.

Den avgörande faktor som gör att en monetär valuta tolkas som haram är debitering av ränta vid utlåning av pengar. Faktum är att hela det västerländska finansiella systemet anses vara haram. Pengar skapas i princip genom att knappa in några siffror digitalt av bankerna och läggs till på en datorskärm. Bitcoin fungerar utan banker och ränta och fungerar i själva verket som en renodlad valuta.

Det är en mycket intressant utveckling att följa och faktiskt en form av adoption av Bitcoin av en stat. Frågan är ifall Oman någonsin kommer att acceptera bitcoin som en laglig betalningsmetod som El Salvador? Det återstår att se!

Relaterade artiklar kring Bitcoin och miljöfrågan:

Källor: Forbes